Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Nevenka Arbanas / Utisci plutajućeg svijeta   Nevenka Arbanas, dobitnica glavne nagrade 1. Međunarodnog trijenala grafike Livno 2017. godine,u sklopu Kulturno-vjerskih dana Naša Gorica, predstavlja se livanjskoj publici sa samostalnom izložbom grafika pod nazivom Utisci plutajućeg svijeta. Dugogodišnjim istraživanjem grafičkih tehnika i vještina Nevenka Arbanas ostavila je neizbrisiv trag u razvoju suvremenoga grafičkoga otiska, a predanim pedagoškim radom kao profesorica grafike na ALU u Z [...]

U organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije Gorica - Livno, završena je 7. kampanja sustavnih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Lištani, Podvornice. Dosadašnji rezultati iskopavanja pokazali su da se radi o kompleksnoj stratigrafiji od rimske i kasne antike do ranog, razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. To je potvrđeno i najnovijim rezultatima istraživanja. Iskopavanje je nastavljeno u JI dijelu lokaliteta, iza ostataka ranije otkrivene ranokršćanske arhitekture, te u nasipu južno od bazil [...]