Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

O MUZEJU

O MUZEJU

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno (FMGG) kulturna je ustanova koja desetljećima skuplja, čuva i vodi brigu o bogatoj kulturnoj baštini Livna i širega područja Hercegbosanske županije u Bosni i Hercegovini.

Početci FMGG-a sežu u drugu polovinu XIX. stoljeća kada franjevci tek utemeljenoga samostana na Gorici u Livnu, svjesni potrebe očuvanja kulturne baštine, obilaze arheološka nalazišta i počinju skupljali starine. Ipak, Muzej u suvremenome obliku službeno je utemeljen 2. listopada 1995., i to ugovorom sklopljenim između Franjevačkoga samostana na Gorici i Općinskoga vijeća Livno.

Oformljen je kao kompleksna ustanova s arheološkom, etnografskom, umjetničkom, numizmatičkom i sakralnom zbirkom te zbirkom staroga oružja.

Sastavni dio Muzeja jest galerija sa stalnim postavom slika velikoga bosansko-hercegovačkog slikara Gabriela Jurkića, bogato opremljena knjižnica, pismohrana i fototeka te medicinska oprema fra Mihovila Sučića. Dio zbirki smješten je u zgradu Franjevačkoga samostana (galerija Gabriela Jurkića, sakralna i umjetnička zbirka, knjižnica i pismohrana), a drugi je dio smješten u novoizgrađenu zgradu Muzeja (lapidarij, arheološka, numizmatička i zbirka staroga oružja), u čijem je okviru višenamjenska dvorana za povremene izložbe te predviđena konzervatorsko-restauratorska radionica.

U kompleks novoga Muzeja inkorporirana je zgrada iz XIX. st., nekada crkvica i škola, u kojoj je izložen etnografski postav.

Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej, koji po svome sadržaju i obujmu odražava kontinuitet kulturno-povijesnih zbivanja na ovim područjima od prapovijesnih razdoblja do suvremenoga doba. Svojim istraživačkim radom, sakupljačkom i izložbenom djelatnošću javnosti se predstavlja kao moderna muzejska ustanova.