Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

IZDANJA

IZDANJA

ISSN: 2566-3542 (Online)
ISSN: 2303-5501 (Print)

Cleuna je časopis Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica Livno u kojem se objavljuju stručni, znanstveni i pregledni rukopisi iz područja arheologije, etnologije, umjetnosti, povijesti umjetnosti, povijesti i bibliografije. Rukopisi se predaju na hrvatskome, bosanskome, srpskome ili engleskome jeziku, latiničnim pismom. Rukopisi se šalju u digitalnom obliku na adresu Uredništva ili na e-adresu info@fmgg-livno.com. Ako Uredništvo smatra da se rukopis tematikom ne uklapa u profil časopisa ili ne ispunjava kriterije, može ga, prije postupka recenzije, odbiti uz primjereno obrazloženje.

Rukopisi trebaju biti prilagođeni parametrima časopisa Cleuna, u suprotnome se šalju autorima na doradu. Opseg rukopisa, uključujući i bibliografske bilješke, trebao bi iznositi do 32 autorske kartice. Dospjeli rukopisi idu na anonimni recenzentski postupak. Recenzenti iznose svoje mišljenje i sugestije, ocjenjuju prihvatljivost za objavu i daju prijedlog kategorizacije rada. Nakon recenzentskog ocjenjivanja autori su dužni unijeti promjene u tekst prema prijedlozima recenzenata, u suprotnome Uredništvo odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju rada. Autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i članak u digitalnom obliku.


Uredništvo:
Ružica Barišić
Anđelko Barun
Dražena Džeko
Marija Marić Baković
Željka Markov
Maja Petrinec
Damir Tadić


Cleuna, god. II., br. 2(2017)
ISSN: 2566-3542 (Online)
ISSN: 2303-5501 (Print)

Izdavač: Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno, Gorička cesta b.b., BiH-80101 Livno
Tel: 00387 34 200 923; 200 922
Fax.: 00387 34 200 923
e-mail: info@fmgg-livno.com
www.fmgg-livno.com

Glavna i odgovorna urednica: Dražena Džeko
Izvršna urednica: Marija Marić Baković
Uredništvo: Ružica Barišić, Anđelko Barun, Josip Gelo, Marija Marić Baković, Željka Markov, Maja Petrinec,Damir Tadić
Lektura tekstova na hrvatskome jeziku: Zdenka Leženić
Lektura tekstova na srpskome jeziku: Mijana Kuburić Macura
Lektura tekstova na bosanskome jeziku: Andrea Dautović
Korektura: Zdenka Leženić, Ružica Barišić
Prijevod sažetaka na engleski jezik: Janja Rimac
Prijevod sažetka na francuski jezik: Ninoslav Teinović
Grafičko oblikovanje: Emil Kordić, Željka Markov
Tisak: Grafotisak Grude
Naklada: 500
Tiskano: 2017