Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

IZDANJA

IZDANJA

Cleuna je časopis Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica Livno u kojem se objavljuju stručni, znanstveni i pregledni rukopisi iz područja arheologije, etnologije, umjetnosti, povijesti umjetnosti, povijesti i bibliografije. Rukopisi se predaju na hrvatskome, bosanskome, srpskome ili engleskome jeziku, latiničnim pismom. Rukopisi se šalju u digitalnom obliku na adresu Uredništva ili na e-adresu info@fmgg-livno.com. Ako Uredništvo smatra da se rukopis tematikom ne uklapa u profil časopisa ili ne ispunjava kriterije, može ga, prije postupka recenzije, odbiti uz primjereno obrazloženje.

Rukopisi trebaju biti prilagođeni parametrima časopisa Cleuna, u suprotnome se šalju autorima na doradu. Opseg rukopisa, uključujući i bibliografske bilješke, trebao bi iznositi do 32 autorske kartice. Dospjeli rukopisi idu na anonimni recenzentski postupak. Recenzenti iznose svoje mišljenje i sugestije, ocjenjuju prihvatljivost za objavu i daju prijedlog kategorizacije rada. Nakon recenzentskog ocjenjivanja autori su dužni unijeti promjene u tekst prema prijedlozima recenzenata, u suprotnome Uredništvo odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju rada. Autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i članak u digitalnom obliku.

Uredništvo:
Ružica Barišić
Anđelko Barun
Dražena Džeko
Marija Marić Baković
Željka Markov
Maja Petrinec
Damir Tadić