Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Knjižnica

Knjižnica

Franjevci su knjižnicu utemeljili davne 1853. godine, a zajedno s ostalim svojim zbirkama na skrb i korištenje FMGG-u daju je godine 1995. Danas se knjižnica s čitaonicom prostire na oko 250 m2. Knjižnični je fond podijeljen u tri odjela s više od 33.000 knjiga i oko 1000 naslova periodičnih publikacija. Knjižna je građa obrađena po suvremenim knjižničnim standardima (ISBD standardi). Računalnoj obradbi i katalogizaciji pristupilo se 1997. godine, tako danas knjižnica ima stari (rukom pisani katalog stare knjižnice) te stručni i abecedni katalog, a radi uštede prostora odabran je formatni smještaj knjižne građe na policama.

Knjižnica vrši razmjenu s mnogim ustanovama i institucijama u zemlji i inozemstvu, no najveći dio knjižnoga fonda prikupljen je zahvaljujući franjevcima i njihovim ostavštinama. Svakako je najzastupljenija teološko-filozofska literatura, međutim prema stručnome katalogu može se reći da su u knjižnici zastupljene sve znanstvene discipline, od društveno-humanističkih pa do prirodnih i primijenjenih znanosti. Tako se u knjižnici mogu naći djela iz opće kulture, psihologije, politike, ekonomije, sociologije, matematike, fizike, kemije, geoloških znanosti, zoologije, medicine, tehnike i tehnologije, umjetnosti, lingvistike, književnosti te povijesti i zemljopisa. Zastupljena literatura pisana je pismenima i jezicima staroga i novoga svijeta.

Knjižnica je otvorena za javnost od 1995. godine. Najveći broj korisnika odnosi se na muzejske djelatnice, studente svih studijskih grupa u zemlji i inozemstvu, učenike livanjskih srednjih i osnovnih škola te manji broj znanstvenih djelatnika iz svih krajeva regije. Knjižnica počiva na arhivskome primjerku i zatvorenog je tipa.


Stručni djelatnici


Ružica Barišić,
knjižničarska savjetnica, voditeljica knjižnice
ruzica.barisic@fmgg-livno.com

Radno vrijeme


Od ponedjeljka do petka: 8.00 – 15.00h
Vikendom i državnim blagdanima zatvoreno