Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Poziv

Poziv

Poziv

Broj: D-34/2022.
Livno, 15. veljače 2022.
PREDMET: Poziv na 3. Međunarodni trijenale grafike Livno

Poštovani!

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, organizator Međunarodnog trijenala grafike Livno sa zadovoljstvom najavljuje njegovu 3. manifestaciju koja će se održati od 26. lipnja do 1. listopada 2023. godine. Time Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno nastavlja sa promocijom suvremene grafičke prakse u zemlji i svijetu. Tema 3. Međunarodnog trijenala grafike Livno je: Granice slobode / Limits of Freedom. Prateći aktualna zbivanja i imajući u vidu čovjekovu elementarnu potrebu za slobodom izražaja nameće se iskonsko pitanje o poimanju slobode i u današnjim vremenima. Organizator želi da umjetnici kroz umjetničku slobodu progovore ne samo o idealu već o čovjekovoj temeljnoj potrebi za slobodnim činom.
Pozivamo i Vas da budete dio 3. Međunarodnog trijenala grafike Livno i da svojim sudjelovanjem, svojim individualnim umjetničkim izrazom obogatite program trijenala i posvjedočite o poticajnim impulsima tradicionalne grafičke prakse koja u suvremenoj umjetnosti ima svoju regenerirajuću dimenziju.
U nadi da ćemo ostvariti uspješnu suradnju u izgradnji novih kulturno-umjetničkih mostova, srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem sudjelovanju na 3. Međunarodnom trijenalu grafike u Livnu.
S osobitim poštovanjem,

Ravnateljica: Dražena Džeko

Prilog: Pravilnik trijenala

 

Invitation

Number: D-34/2022.

Livno, February 15, 2022

SUBJECT:  Invitation to the 3rd International Triennial of Graphic Arts Livno

 

Dear Madam or Sir,

The Franciscan Museum and Gallery Gorica Livno, organiser of the International Triennial of Graphic Arts Livno is pleased to announce its 3rd event, which will be held from June 26th to October 1st 2023. Thus, the Franciscan Museum and Gallery Gorica Livno continues to promote contemporary graphic practice in the country and the world. The theme of the 3rd International Triennial of Graphic Arts Livno is: Limits of Freedom. Following current events, but also having the fundamental human need for freedom of expression in mind, the primordial question of the notion of freedom arises also in present times. The organiser wishes that artists, through artistic freedom, speak not only of ideals, but also of the fundamental human need for the free act.

We invite you to be a part of the 3rd International Triennial of Graphic Arts Livno and to enrich the programme of the Triennial with your participation and your individual artistic expression, as well as to witness the stimulating impulses of traditional graphic practice, which has its regenerating dimension in contemporary art.

In the hope of achieving a successful collaboration in the building of new cultural and artistic bridges, we welcome you and look forward to your participation at the 3rd International Triennial of Graphic Arts in Livno.

Sincerely,

 

Museum director: Dražena Džeko

Attachment: Regulations of the Triennial