Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Djelatnici muzeja

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno

Djelatnici muzeja

DJELATNICI MUZEJA

Dražena Džeko

ravnateljica,
dokumentaristica

e-mail: drazena.dzeko@fmgg-livno.com 

Ružica Barišić

knjižničarska savjetnica,
Knjižnica i Arhiv
e-mail: ruzica.barisic@fmgg-livno.com

Marija Marić Baković

muzejska savjetnica,
Arheološka i
numizmatička zbirka

e-mail: marija.maric.b@gmail.com

Željka Markov

muzejska savjetnica,
Umjetnička zbirka

e-mail: zeljka.markov@fmgg-livno.com

Jela Duvnjak

viša kustosica,
Etnografska zbirka

e-mail: jela.duvnjak@fmgg-livno.com

Vlatka Dronjić

služba za opće
i zajedničke poslove

e-mail: vlatka.dronjic@fmgg-livno.com

Josip Gelo

viši kustos,
Sakralna zbirka
e-mail: josip.gelo@fmgg-livno.com


Marija Pavić

spremačica