Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Povijest muzeja

Povijest muzeja

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno (FMGG) svoje početke ima u 1896. godini, kada se gorički gvardijan fra Antun Brešić obratio Zemaljskoj vladi u Sarajevu tražeći dozvolu za izlaganje zbirke staroga oružja unutar samostanskih prostorija. Nakon toga sakupljena kulturna baština izlagana je u zapadnome krilu samostana. Uz vrlo bogatu samostansku knjižnicu, djelomično su bile izlagane numizmatička, etnografska, umjetnička i arheološka zbirka.

Kada je 1979. godine napravljen popis postojeće kulturne baštine i kada se donekle dobio uvid u bogatstvo predmeta, samostanska je zajednica odlučila ustupiti zapadno krilo samostana za potrebe Muzeja. Od 1991. do 1995. godine radilo se na obnovi zapadnoga krila samostana s jasnom vizijom da se u uređenim prostorima smjesti stalni memorijalni postav slika Gabriela Jurkića. Otvorenje je upriličeno 18. listopada 1995., a 2. listopada 1995. osnovana je ustanova Franjevački muzej i galerija Gorica Livno kao zaseban subjekt. Osnivači su ustanove Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica Livno i Općinsko vijeće Livno. U travnju sljedeće godine FMGG je registriran na Višem sudu u Mostaru.

Posebno velike zasluge za utemeljenje FMGG-a kao zasebnoga subjekta i za stvaranje vizije Muzeja kao moderne i kompleksne ustanove pripadaju fra Boni Mati Vrdoljaku. Obnova i ustupanje zapadnoga krila samostana bila je prekretnica u muzejsko-galerijskoj djelatnosti livanjskoga kraja. FMGG je kao ustanova u nastajanju nastojao uposliti stručno osoblje, obraditi muzejsku građu i prikladno ju otvoriti posjetiteljima.

Nakon stjecanja potpunoga uvida u muzejsku građu i nakon smještanja knjižnice u zapadno krilo samostana bilo je posve jasno da izložbene prostorije ni izbliza nisu dovoljne za postojeće muzejske zbirke (arheološku, etnografsku, zbirku staroga oružja, sakralnu, filatelističku i umjetničku zbirku). Franjevci su stoga odlučili ustupiti FMGG-u parcelu na kojoj će se graditi nova muzejska zgrada. Gradnja je tekla od 2000. do 2010. godine uz financijsku potporu glavnih donatora fra Jakova Kuprešanina, njegove majke Kaje, uz potporu samostanske uprave na Gorici, zatim Općine Livno, Vlade Republike Hrvatske i Federalnoga ministarstva kulture i športa. Projektom je predviđeno da se fratarska kuća (stara škola), koja prilikom čišćenja terena nije srušena, ugradi u jedinstvenu cjelinu s novom muzejskom zgradom. Zbog njezine vrijednosti 25. ožujka 2005. proglašena je nacionalnim spomenikom. Sljedeće je godine Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnomu ministarstvu kulture i športa u rujnu 2006. godine izradio izvedbeni projekt njezine restauracije. Radovi na restauraciji započeti su potkraj 2006. godine i u potpunosti završeni u 2007. godini, a njih je financiralo Federalno ministarstvo kulture i športa. Obnovom zapadnoga krila samostana, izgradnjom nove muzejske zgrade i obnovom stare škole dobile su se vrlo dobre izložbene prostorije za stalne postave i za postave povremenoga karaktera, zatim prostorije za depoe i prostorija za konzervatorsku i restauratorsku radionicu.

S bogatim muzejskim zbirkama, izložbenim prostorijama i stručnim osobljem FMGG se danas svrstao među moderne muzejsko-galerijske ustanove. Za javnost je otvoren stalni memorijalni postav slika Gabriela Jurkića, stalni arheološki postav s lapidarijem, stalni postavi etnografske, sakralne i zbirke oružja i vojne opreme. Posjetiteljima je također omogućen obilazak samostanske crkve i stare knjižnice.