Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Uvjeti korištenja arhivskoga i muzejskoga gradiva

Uvjeti korištenja arhivskoga i muzejskoga gradiva

UVJETI KORIŠTENJA ARHIVSKOGA I MUZEJSKOGA GRADIVA

TV SNIMANJE


informativno-obrazovnoga karaktera


1 sat 100,00 KM, svaki sljedeći sat 30,00 KM.
Sudjelovanje stručnoga osoblja: 1 sat 10,00 KM do 40,00 KM (ovisno o sudjelovanju).


promidžbeno-komercijalnoga karaktera


1 sat 250,00 KM, svaki sljedeći sat 100,00 KM.
Sudjelovanje stručnoga osoblja: 1 sat 10,00 KM do 40,00 KM (ovisno o sudjelovanju).

FOTOGRAFIRANJE


za promidžbeno-komercijalne svrhe


do tri snimke: 100,00 KM po snimci
više od tri snimke.
Svaka iduća snimka 30,00 KM.


za stručno znastvene svrhe


uz priloženi zahtjev i odobrenje Muzeja

SKENIRANJE


A4 1 kom: 2,50 KM


KOPIRANJE DIGITALNOG ZAPISA


A4 1 kopija: 0,10 KM
A3 1 kopija: 0,20 KM


FOTOKOPIRANJE


A4 1 kopija: 2,50 KM