Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Nagrade

Nagrade

Nagrade

GRAND PRIX
MAJA S. FRANKOVIĆ

NAGRADA GRADA / CITY AWARD
YOSHIKATSU TAMEKANE

NAGRADA ŽUPANIJE / COUNTY AWARD
CAROLINE KOENDERS

NAGRADA BISTRICA / BISTRICA AWARD
NADEJDA MENIER

NAGRADA GABRIEL JURKIĆ / GABRIEL JURKIĆ AWARD
ANTONIJA GUDELJ

NAGRADA CLEUNA / CLEUNA AWARD
MIRAN ŠABIĆ

NAGRADA ŽELIMIR / ŽELIMIR AWARD
RADMILA JOVANDIĆ ĐAPIĆ

NAGRADA LIBER / LIBER AWARD
IGOR KONJUŠAK

Posebno priznanje

Posebno priznanje 2. međunarodnoga trijenala grafike Livno:
Special Honour of the Second International Triennial of Graphic Arts Livno:

  • Marek Sibinsky
  • Amer Hadžić
  • Danica Živanić

Posebna zahvala

2. međunarodni trijenale grafike Livno zahvaljuje se akademskom grafičaru Ivici Šiški i dodjeljuje mu povelju trijenala za sveukupan doprinos razvoju umjetnosti multioriginala.
The Second International Triennial of Graphic Arts Livno thanks academic artist Ivica Šiško and awards him with the triennial charter for his overall contribution to the development of the art of the multi-original.