Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Nagrade

Nagrade

Nagrade

GRAND PRIX: NEVENKA ARBANAS *

NAGRADA GRADA / CITY AWARD :  STOIMEN STOILOV

NAGRADA ŽUPANIJE / COUNTY AWARD: PETAR WALDEGG

NAGRADA GABRIEL JURKIĆ / GABRIEL JURKIĆ AWARD : SAFET ZEC

NAGRADA BISTRICA / BISTRICA AWARD: OURANIA FRAGKOULIDOU

NAGRADA ŽELIMIR / ŽELIMIR AWARD: DUŠAN KÁLLAY

NAGRADA LIBER / LIBER AWARD: ROBERT KOCH

NAGRADA CLEUNA / CLEUNA AWARD: TAE KYU JEONG

Posebno priznanje

Posebno priznanje 1. međunarodnoga trijenala grafike Livno / Special Honour of the First International Triennial of Graphic Arts Livno: Zoran Banović, Lea Jerlagić, Milan Stašević

Posebna zahvala

1. Međunarodni trijenale grafike Livno zahvaljuje se akademiku Dževadu Hozi i dodjeljuje mu povelju trijenala za sveukupan doprinos razvoju umjetnosti multioriginala / The First International Triennial of Graphic Arts Livno thanks Academician Dževad Hozo and awards him with the triennial charter for his overall contribution to the development of the art of the multi-original.