Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik 1. međunarodni trijenale grafike Livno
lipanj – listopad 2017.

Organizator trijenala
1.Međunarodni trijenale grafike u Livnu organizira Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno koje će se održati od 26. lipnja do 1. listopada 2017. godine. Povjerenstvo za organizaciju Trijenala predviđa i organizira posebni prateći program. Uz glavnu izložbu Trijenala priređuje se prateći program koji može uključivati izložbe eminentnih grafičara, simpozije i tribine o
aktualnim pitanjima. Prateći program za 1. Međunarodni trijenale grafike u Livnu je izložba Dževada Hoze.

Izložbeni prostori

Trijenale će se održati u prostorima: Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica-Livno
(polivalentna dvorana FMGG-Livno i Galerija Gabriela Jurkića), Gorička cesta bb, 80101
Livno, BiH

Propozicije prijave

Pravo sudjelovanja na 1. Međunarodnom trijenalu grafike u Livnu imaju svi umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inozemstva pozvani od strane Izbornika Međunarodnog trijenala
grafike Livno. Autori trebaju poslati dva recentna djela nastala u posljednje tri godine. Uz rad potrebno je dostaviti kratko objašnjenje o radu (2250 znakova) i životopis. Preporučeni
format je max.70×100 cm. Dopuštene su sve tehnike dubokog, visokog i plošnog tiska. Neće se uvažavati monotipije, fotokopije i fotografije. Sudionici Trijenala po pozivu dostavljaju svoje radove osobno ili putem pošte uz popunjenu prijavnicu u Franjevački muzej i galeriju Gorica-Livno, a sudionici iz inozemstva šalju svoje radove poštom na adresu: Ivica Šiško, ALU Zagreb, Jabukovac 10., 10000 Hrvatska. Radovi se šalju bez okvira i zaštićeni debelim omotom, prilagođenom za vraćanje autoru na kraju manifestacije. Organizator otvara mogućnost umjetnicima darovati djela u svrhu formiranja trajne grafičke zbirke. Trošak poštarine snose sudionici natječaja, a trošak povratak radova snosi FMGG-Livno. Prijavnice su dostupne u elektronskom obliku na web stranici FMGG-Livno. Najkasnije dan prije dostavljanja radova, autori su obavezni e-poštom popunjenu prijavnicu u Word dokumentu poslati na adresu trijenalelivno@gmail.com Uz prijavnicu obavezno poslati 2 kvalitetne fotografije svakoga rada u visokoj rezoluciji za tisak s podacima (ime, prezime, naziv rada, godina, ime fotografa) putem elektronske pošte. Radovi bez potpune dokumentaciji (prijavnice i fotografije) neće se razmatrati. Organizator zadržava pravo izlaganja bez okvira u skladu s novijom suvremenom izlagačkom

praksom. Autori koji prihvate poziv za sudjelovanje na Trijenalu odgovaraju za istinitost i točnost prijavljenih podataka za katalog. Podaci će se preuzimati iz popunjenih prijavnica. Organizator ne preuzima odgovornost za netočnost prijavljenih podataka. Organizator zadržava pravo reduciranja biografija sudionika sukladno dogovorenom obujmu i obrascu kataloga. Radovi bez potpune dokumentacije neće se preuzimati. Pozivamo Vas da radove uz prijavnicu, kratku biografiju i opis djela pošaljete na: trijenalelivno@gmail.com najkasnije do 01. travnja 2017.

Osiguranje djela
Organizator prihvaća odgovornost za osiguranje djela u toku trajanja izložbe. Organizator ne snosi odgovornost za oštećenja nastala tokom transporta i slanja radova.

Uvjeti izlaganja

Organizator će osigurati prostorne uvjete standardnoga izlaganja grafika. Umjetnici se obvezuju poštivati zadani prostorni i vremenski okvir u suglasnosti s autorima postava Trijenala. Popis umjetnika koji će izlagati na Međunarodnom trijenalu grafike Livno objavit će se na Internet stranici FMGG-a Livno www.fmgg-livno.com

Obveze organizacijskog tijela Trijenala
Organizator imenuje Povjerenstvo za organizaciju, Izbornike Trijenala i Povjerenstvo za dodjelu nagrada. Organizator se obvezuje u skladu s pristiglim sredstvima izdati katalog dvojezično (hrvatski i engleski). Autori prepuštaju Organizatoru pravo na reproduciranje radova za katalog, dokumentaciju i u propagandne svrhe, bez naknade. Autori imaju pravo na besplatni primjerak kataloga. Organizator se obvezuje izložiti 2 rada svakog umjetnika prema koncepciji autorskog tima koji postavlja izložbu Trijenala.

Nagrade

O izboru nagrada Trijenala odlučivat će Povjerenstvo za nagrade Trijenala. Povjerenstvo Trijenala će dodijeliti tri nagrade i otkupne nagrade

Povrat radova

Organizator je dužan nakon zatvaranja izložbe vratiti radove umjetnicima. Svi radovi pristigli iz BiH vraćaju se putem Hrvatske pošte Mostara, a radovi pristigli u Zagreb vraćati će se iz Zagreba na teret Organizatora. Radovi iz inozemstva bit će poslani samo poštom kao preporučena pošta. Troškovi osiguranja u transportu / PT / i troškovi posebnog rukovanja pošiljkom idu na teret autora. Prihvaćanjem poziva za sudjelovanje na 1. Međunarodnom trijenalu grafike Livno sudionik prihvaća propozicije ovoga natječaja.

Organizacija:

Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno
Gorička cesta bb., 80101 Livno
Bosna i Hercegovina
Tel/faks: 00 387 34 200 923
www.fmgg-livno.com
Za sve informacije i pitanja:
email: trijenalegrafike@fmgg-livno.com