Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Baština u crtežu i kadru : [Izložba fotografija „Stećci – svjetska baština UNESCO-a“ i izložba crteža „Josip Pospišil – gradovi, motivi, detalji“ iz arhiva Zavoda za zaštitu spomenika kulture Federalnoga ministarstva kulture i sporta]

Izložba

Baština u crtežu i kadru : [Izložba fotografija „Stećci – svjetska baština UNESCO-a“ i izložba crteža „Josip Pospišil – gradovi, motivi, detalji“ iz arhiva Zavoda za zaštitu spomenika kulture Federalnoga ministarstva kulture i sporta] : [FMGG – Livno, 2. 12. 2021.], Livno, FMGG – Livno (Livno, Tiskara Periša), 2021.