Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Kalendari

Kalendari

2011 Vlado Marjanovic Kalendar za 2011.

Vlado Marjanović, Stvaralaštvo na margini

2011. Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : [Vlado Marjanović] / uredili djelatnici FMGG-a ; tekst Željka Markov ; fotografija Perica Džeko. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2010. – [15 list.] : ilustr. ; 48 x 33 cm
Na 14. listu otisnut je Katolički kalendar 2011.

Katolički kalendar 2010

Franjevački samostan Gorica

2010. Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : [Franjevački samostan Gorica] / uredili djelatnici FMGG-a ; tekst Josip Gelo ; fotografija Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2009. – [14 list.] : ilustr. ; 33 x 44 cm
Na posljednjem listu (kartonu) otisnut je Rimokatolički kalendar – 2010.

Kalendar 2008.

Mato Kaić, Fotografije negativa, pozitiva i dijapozitiva na staklu

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : 2008 kalendar : [Mate Kaić, fotografije negativa na staklu] / uredili djelatnici FMGG-a ; fotografija Mate Kaić. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2007. – [13 list.] : ilustr. ; 48 x 33 cm

FMGG Kalendar 2008.

Mato Kaić, Fotografija negativa na staklu, jednolisni kalendar

Franjevački muzej i galerija Gorica  Livno : katolički kalendar 2008  : [Mate Kaić, fotografija negativa na staklu] / [uredili  djelatnici FMGG-a ; fotografija Mate Kaić]. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2007. – [1 list.] : ilustr. ; 28 x 38 cm

FMGG Kalendar 2007.

Gabriel Jurkić, Izložba crteža, Umjetnik – crta – posvećenje

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : 2007 : [Gabriel Jurkić – crteži] / uredila Željka Vrdoljak ; foto Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2006. – [13 list. ] : ilustr. ; 48 x 33 cm

FMGG Kalendar 2006.

Povijest pisane riječi iz zbirki FMGG-a

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : 2006 : [povijest pisane riječi iz zbirki FMGG-a] / uredili Josip Gelo, Marija Marić, Željka Vrdoljak, fra Miro Vrgoč, fra Bono Vrdoljak ; tekst Marija Marić ; foto Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2005. – [13 list. ] : ilustr. ; 33 x 44 cm

FMGG Kalendar 2005.

Iz fundusa etnografske zbirke FMGG-a

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : 2005 : [iz fundusa etnografske zbirke FMGG-a,] / uredili fra Bono Vrdoljak, Marija Marić, Jela Vrdoljak, Željka Vrdoljak ; tekst Jela Vrdoljak ; foto Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2004. – [13 list. ] : ilustr. ; 48 x 33 cm

Kalendar 2004.

Gabriel Jurkić

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno :  Gabriel Jurkić : 1886. – 1974. – 2004. / uredili fra Bono Vrdoljak, Marija Marić, Željka Vrdoljak ; tekst Marija Marić ; fotografija Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2003. – [13 list. ] : ilustr. ; 48 x 33 cm

FMGG Kalendar 2003.

Iz fundusa sakralne zbirke FMGG-a

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno :  2003 : [iz fundusa sakralne zbirke FMGG-a] / uredili fra Bono Vrdoljak, Josip Gelo, Marija Marić, Jela Duvnjak ; tekst Marija Marić ; fotografija Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2002. – [13 list. ] : ilustr. ; 48 x 33 cm

FMGG Kalendar 2002.

Iz fundusa arheološke zbirke FMGG-a

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno : 2002 : [iz fundusa arheološke zbirke FMGG-a] / uredili fra Bono Vrdoljak, Josip Gelo, Marija Marić, Jela Duvnjak ; tekst Marija Marić ; fotografije Zoran Alajbeg. – Livno : Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2001. – [13 list. ] : ilustr. ; 48 x 33 cm