Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

CLEUNA

CLEUNA

Cleuna je časopis Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica Livno u kojem se objavljuju stručni, znanstveni i pregledni rukopisi iz područja arheologije, etnologije, umjetnosti, povijesti umjetnosti, povijesti i bibliografije. Rukopisi se predaju na hrvatskome, bosanskome, srpskome ili engleskome jeziku, latiničnim pismom. Rukopisi se šalju u digitalnom obliku na adresu Uredništva ili na e-adresu info@fmgg-livno.com. Ako Uredništvo smatra da se rukopis tematikom ne uklapa u profil časopisa ili ne ispunjava kriterije, može ga, prije postupka recenzije, odbiti uz primjereno obrazloženje.

Rukopisi trebaju biti prilagođeni parametrima časopisa Cleuna, u suprotnome se šalju autorima na doradu. Opseg rukopisa, uključujući i bibliografske bilješke, trebao bi iznositi do 32 autorske kartice. Dospjeli rukopisi idu na anonimni recenzentski postupak. Recenzenti iznose svoje mišljenje i sugestije, ocjenjuju prihvatljivost za objavu i daju prijedlog kategorizacije rada. Nakon recenzentskog ocjenjivanja autori su dužni unijeti promjene u tekst prema prijedlozima recenzenata, u suprotnome Uredništvo odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju rada. Autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i članak u digitalnom obliku.

Uredništvo:
Ružica Barišić
Anđelko Barun
Dražena Džeko
Marija Marić Baković
Željka Markov
Maja Petrinec
Damir Tadić


Cleuna, god. V., br. 5(2023)
ISSN: 2566-3542 (Online)
ISSN: 2303-5501 (Print)
Izdavač: FMGG – Livno
Gorička cesta b.b., BiH-80101 Livno
Tel: 00387 34 200 923; 200 922
Fax.: 00387 34 200 923
e-mail: info@fmgg-livno.com
www.fmgg-livno.com
Glavna i odgovorna urednica: Dražena Džeko
Izvršna urednica: Marija Marić Baković
Uredništvo: Ružica Barišić, Adnan Busuladžić, Josip Gelo, Marija Marić Baković, Željka
Markov, Maja Petrinec, Damir Tadić, Michael Ursinus
Lektura tekstova na hrvatskome jeziku: Zdenka Leženić
Korektura: Zdenka Leženić
Prijevod sažetaka na engleski jezik: Janja Rimac
UDK: Ružica Barišić
Grafičko oblikovanje: Emil Kordić, Željka Markov
Tisak: Grafotisak Grude
Naklada: 300
Tiskano: 2023
Cijena: 30,00 KM


Cleuna, god. IV., br. 4(2021)
ISSN: 2303-5501
Izdavač:
FMMG – Livno, Gorička cesta b.b., BiH-80101 Livno
Tel: 00387 34 200 923; 200 922
Fax.: 00387 34 200 923
e-mail: info@fmgg-livno.com
www.fmgg-livno.com

Glavna i odgovorna urednica: Dražena Džeko
Izvršna urednica: Marija Marić Baković
Uredništvo: Ružica Barišić, Anđelko Barun, Josip Gelo, Marija Marić Baković, Željka Markov, Maja Petrinec,Damir Tadić, Michael Ursinus
Lektura tekstova na hrvatskome jeziku: Zdenka Leženić
Lektura teksta na srpskom jeziku: Marija Kuburić Macura
Korektura: Zdenka Leženić, Ružica Barišić
Prijevod sažetaka na engleski jezik: Janja Rimac, Mario Šlaus, Bratislav Teinović
Grafičko oblikovanje: Emil Kordić, Željka Markov

Prijelom: Emil Kordić

Tisak: Grafotisak Grude
Naklada: 500
Tiskano: 2021
Cijena: 30,00 KM


Cleuna, god. III., br. 3(2019)
ISSN: 2303-5501
Izdavač:
FMGG – Livno, Gorička cesta b.b., BiH-80101 Livno
Tel: 00387 34 200 923; 200 922
Fax.: 00387 34 200 923
e-mail: info@fmgg-livno.com
www.fmgg-livno.com

Glavna i odgovorna urednica: Dražena Džeko
Izvršna urednica: Marija Marić Baković
Uredništvo: Ružica Barišić, Anđelko Barun, Josip Gelo, Marija Marić Baković, Željka Markov, Maja Petrinec,Damir Tadić
Lektura tekstova na hrvatskome jeziku: Zdenka Leženić
Lektura tekstova na bosanskome jeziku: Mehmed Kardaš
Korektura: Zdenka Leženić, Ružica Barišić
Prijevod sažetaka na engleski jezik:Janja Rimac, Nenad Moačanin
Grafičko oblikovanje: Emil Kordić, Željka Markov

Prijelom: Emil Kordić

Tisak: Grafotisak Grude
Naklada: 500
Tiskano: 2019
Cijena: 25,00 KM


Cleuna, god. II., br. 2(2017)
ISSN: 2566-3542 (Online)
ISSN: 2303-5501 (Print)

Izdavač:
FMGG – Livno, Gorička cesta b.b., BiH-80101 Livno
Tel: 00387 34 200 923; 200 922
Fax.: 00387 34 200 923
e-mail: info@fmgg-livno.com
www.fmgg-livno.com

Glavna i odgovorna urednica: Dražena Džeko
Izvršna urednica: Marija Marić Baković
Uredništvo: Ružica Barišić, Anđelko Barun, Josip Gelo, Marija Marić Baković, Željka Markov, Maja Petrinec,Damir Tadić
Lektura tekstova na hrvatskome jeziku: Zdenka Leženić
Lektura tekstova na srpskome jeziku: Mijana Kuburić Macura
Lektura tekstova na bosanskome jeziku: Andrea Dautović
Korektura: Zdenka Leženić, Ružica Barišić
Prijevod sažetaka na engleski jezik:Janja Rimac
Prijevod sažetka na francuski jezik: Ninoslav Teinović
Grafičko oblikovanje: Emil Kordić, Željka Markov
Tisak: Grafotisak Grude
Naklada: 500
Tiskano: 2017
Cijena: 20,00 KM


Cleuna, god. I., br. 1(2014)
ISSN: 2566-3542 (Online)
ISSN: 2303-5501 (Print)

Izdavač:
FMGG – Livno, Gorička cesta b.b., BiH-80101 Livno
Tel: 00387 34 200 923; 200 922
Fax.: 00387 34 200 923
e-mail: info@fmgg-livno.com
www.fmgg-livno.com

Glavni urednik: Josip Gelo
Uredništvo: Ružica Barišić, Anđelko Barun, Josip Gelo, Marija Marić Baković, Željka Markov, Maja Petrinec, Damir Tadić
Lektura tekstova na hrvatskome jeziku: Ivica Musić
Lektura tekstova na srpskome jeziku: Mijana Kuburić Macura
Korektura: Ivica Musić
Prijevod sažetaka: Saba Risaluddin
Grafičko oblikovanje: Perica Džeko, Željka Markov

Prijelom: Perica Džeko
Tisak: Grafotisak Grude

Naklada: 500
Tiskano: 2014
Rasprodano