Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Vodiči

Vodiči

Vodič Gorica Livno - Hrvatski jezik

Franjevački samostan Gorica Livno : samostan i crkva sv. Petra i Pavla : Franjevački muzej i galerija : [turistička monografija]

Autor teksta: Anđelko Barun
Biblioteka Turizam i baština, 81
Zagreb, Turistička naklada d.o.o. ; Livno, Franjevački samostan Gorica, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2011.
72 str. : ilustr. ; 21 cm
Cijena: 10,00 KM

Vodič Gorica Livno - Njemački jezik

Franziskanerkloster Gorica Livno : Kloster und Kirche der Heiligen Petrus und Paulus : Franziskanermuseum und Galerie : [Touristische Monographie] 

Text: Anđelko Barun
Übersetzung: Dubravka Mandarić
Bibliothek Turizmus und Kulturrerbe, 81
Zagreb, Turistička naklada d.o.o. ; Livno, Franjevački samostan Gorica, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2011.
72 str. : ilustr. ; 21 cm
Cijena: 10,00 KM

Vodič Gorica Livno - Engleski jezik

The Franciscan Monastery of Gorica Livno : the monastery and the church of St Peter and St Paul : The Franciscan monastery and gallery : [Tourist Monograph]

Text: Anđelko Barun
Translated: Živan Filippi
Series Tourism and heritage, 81
Zagreb, Turistička naklada d.o.o. ; Livno, Franjevački samostan Gorica, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2011.
72 str. : ilustr. ; 21 cm
Cijena: 10,00 KM

Vodič Gorica Livno - Talijanski jezik

Il Convento francescano di Gorica Livno : Il convento e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo : Il Museo e la galleria francescana : [monografia turistica]

Testo: Anđelko Barun
Traduttore Dario Saftich
Collana Turismo e patrimonio culturale, 81
Zagreb, Turistička naklada d.o.o. ; Livno, Franjevački samostan Gorica, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2011.
72 str. : ilustr. ; 21 cm
Cijena: 10,00 KM

Vodič Gorica Livno - Francuski jezik

Le Monastère franciscain de Gorica à Livno : monastère et église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : Musée franciscain et galerie : [monographie touristique]

Texte: Anđelko Barun
Traduction Annie Cornu
Collection Tourisme et Patrimoine, 81
Zagreb, Turistička naklada d.o.o. ; Livno, Franjevački samostan Gorica, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, 2011.
72 str. : ilustr. ; 21 cm
Cijena: 10,00 KM
 
Slikovni prikaz naslovnih stranica uz naslove!