Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

LI-art : 25 godina djelovanja Livanjskog likovnog kruga

Izložba

LI-art : 25 godina djelovanja Livanjskog likovnog kruga : FMGG – Livno, 19. travnja – 15. svibnja 2022. Livno, FMGG – Livno (Livno, Tiskara List), 2022.