Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom.

Izložba

Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom. Franjevački muzej i galerija – Gorica Livno, Franjevački muzej i galerija Široki Brijeg, 2. 3. – 2. 4. 2022.