Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom

Izložba

Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom : Muzej grada Šibenika, 8. 12. 2022. – 13. 1. 2023., Šibenik, Muzej grada Šibenika (Šibenik, Educa Print), 2022.