Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Noć u muzeju 2022 (NuM2022) : FMGG – Livno

Izložba

Noć u muzeju 2022 (NuM2022) : FMGG – Livno [u suradnji s CIVITAS-om Sarajevo], 22. 9. 2022., 18 – 24 h Livno, FMGG – Livno (Livno, Tiskara Periša) 2022.