Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Rapovine : Groblje i crkva sv. Petra u Rapovinama. Predstavljanje monografije u sklopu Livanjskoga kulturnog ljeta

Izložba

Rapovine : Groblje i crkva sv. Petra u Rapovinama. Predstavljanje monografije u sklopu Livanjskoga kulturnog ljeta. FMGG – Livno, četvrtak 27. srpnja 2023.