Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Umjetnik – crta – posvećenje

Izložba

Umjetnik – crta – posvećenje: zbirka crteža Gabriela Jurkića iz fundusa FMGG – Livno : [5. 3. – 25. 3. 2021.] Kaštel Lukšić : Muzej grada Kaštela,  2021.