Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Velištak : život naselja kasnog neolitika

Izložba

Velištak : život naselja kasnog neolitika = Life of the Late Neolitihic Settlement : [, FMGG – Livno, 20. 5. – 20. 6. 2022.]