Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Fra Mihovil Sučić

Fra Mihovil Sučić

DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ


(1820. – 1865.)

Fra Mihovil (Mijo) Sučić rođen je 26. lipnja 1820. u Livnu. Nakon završene teologije u Veneciji (1845.) upisao je i završio medicinu i kirurgiju u Padovi 1851. godine. Prije povratka u Bosnu dobio je dozvolu Svete Stolice kojom mu je omogućeno bavljenje liječničkim zvanjem uz uvjet „da ne smije rezati i peći, da može puštati krv, ali uz strogu zapovijed “sve raditi besplatno”. Pastoralnim radom bavio se samo usput, uglavnom se usredotočio na liječenje bolesnika. Lijekove je redovito sam pripremao od različitih trava koje bi brao po bosanskim proplancima i planinama. Pri pripremanju lijekova obilato se služio starim fratarskim zapisima u „ljekarušama”, ali i suvremenom medicinskom literaturom. Umro je 3. ožujka 1865. od upale pluća, kao žrtva svoga zvanja. Pokopan je na groblju sv. Mihovila gdje su mu subraća zajedno s livanjskim pukom podigli monumentalan spomenik.

Velik dio fra Mihovilove ostavštine čuva se u Franjevačkome muzeju i samostanskoj knjižnici. Posebnu vrijednost predstavlja stručna medicinska literatura, među kojom treba istaknuti Anatomski atlas (90 x 60 cm), tiskan litografijom u Bruxellesu 1838. godine, te medicinsku enciklopediju u 40 svezaka na talijanskome jeziku. Tu su fra Mihovilov stomatološki i kirurški pribor, a samostansku crkvu krasi prekrasan Bogorodičin kip koji je fra Mihovil dobio kao dar u znak zahvalnosti za izlječenje talijanske plemkinje.