Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Pismohrana FMGG Livno

Pismohrana FMGG Livno

Pismohrana Franjevačkoga muzeja i galerije Gorice- Livno utemeljena je 1996., a čuvana je kao dio pismohrane Franjevačkoga samostana na Gorici sve do 2009. godine kad se zbog boljega pregleda izdvojila i formirala u samostalnu pismohranu koja se sastoji od muzejske dokumentacije – registraturnoga gradiva – općih muzejskih spisa, graditeljsko-građevinskih spisa i nacrta, podataka o zaposlenicima, gospodarsko-financijskom poslovanju FMGG-a, službene dopisbe – te nekoliko zbirki od kojih se posebno ističe zbirka muzejskih svjetlopisa, u kojoj su pohranjeni stari i vrijedni svjetlopisi Ćirila Raiča, Ale Terzića, Zorana Alajbega… Riječ je o svjetlopisima Livna, Livnjaka i livanjskoga kraja od četrdesetih godina dvadesetoga stoljeća te fotografske dokumentacije muzejskih zbirki. Od stečevina vrijedna je zbirka
staklenih ploča s pripadajućom fotografskom opremom prvoga livanjskoga foto-amatera Mate Kaića s početka XX. stoljeća. Zbirku čini preko 320 negativa, pozitiva i dija pozitiva na staklu, a predstavljena je široj javnosti 2015. godine izložbom pod nazivom Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom. Pismohrana je u cijelosti obrađena i pohranjena u novoizrađene ormare 2014. godine.