Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Na osnovu članka 64. stavak 1. i članka 70 st.1, 3., i 6 Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine
(Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za provedbu javne nabave
broj: D-166-10/2018, od 17. svibnja. 2018. godine, u postupku javna nabava raova na izradi termo fasade i sanaciji
postojeće fasade na objektu Franjevačkog muzeja i Galerija Gorica – Livno, ravnateljica Franjevačkog muzeja i
Galerija Gorica Livno donosi slijedeću odluku.