Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Filatelistička zbirka

Filatelistička zbirka

Kao plod svoga pedesetogodišnjeg rada, fra Miroslav Džaja (1887. – 1972.) unio je među samostanske muzejske zbirke svoju filatelističku zbirku koja je osnova sadašnje zbirke FMGG-a. Zbirka se konstantno nadopunjuje čekajući stručnu obradbu i odgovarajući način izlaganja.