Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka sadrži kovanice iz predrimskoga i rimskoga doba, s velikim brojem primjeraka iz vremena Rimske Republike i Rimskoga Carstva. Srednjovjekovni novac zastupljen je novcem bosanskih vladara, slavonskih banova, bizantskim, ugarskim, akvilejskim, dubrovačkim i venecijanskim novcem.

Osim arheološkoga dijela numizmatička zbirka sadrži i novac (papirnati i kovani) iz kasnijih razdoblja: turski, ugarski, austrougarski, Kraljevine Jugoslavije, SFR Jugoslavije, NDH, Hrvatske i BiH te važeći i nevažeći novac iz brojnih zemalja diljem svijeta. Dio novca preoblikovan je potkraj XIX. st. u nakit i kao takav sačuvan. Zbirka sadrži i kolekciju medalja. Sakupljačka aktivnost i formiranje numizmatičke zbirke seže u XIX. st. kada je 1896. godine fra Anto Brešić, gvardijan samostana na Gorici, iz Splita naručio numizmatičke ormare po uzoru na one iz bečkoga muzeja. To samo po sebi govori o bogatstvu numizmatičke zbirke te o potrebi da se i ovaj dio kulturno-povijesne baštine vrjednuje i zaštiti.


Voditeljica zbirke:
Marija Marić Baković,
muzejska savjetnica
e-mail: marija.maric.b@gmail.com