Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Venecija

Venecija

Venecijanski novac zastupljen je srebrnim novcem različitih tipova datiranim od XII. do XVI. st. po duždevima čija se imena mogu prepoznati u legendama. Sačuvani su primjerci piccola, soldina, mezanina, groša, lire i dukata. Najbrojniji je novac Andrea Dandola (1343. – 1353.) i Francesca Foscaria (1423. – 1457.), čiji primjerak groša predstavlja posljednji numizmatički nalaz prije rušenja samostana sv. Ive u Livnu.