Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

30/30 – 30 radova za 30 godina postojanja i rada Franjevačke galerije/Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg.

Izložba

30/30 – 30 radova za 30 godina postojanja i rada Franjevačke galerije/Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg. FMGG – Livno, 16. 4. – 20. 5. 2021. Otvorenje: 16. 4. 2021. u 18 sati u sklopu obilježavanja Dana obrane Livna.