Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Dušobrižnici, prosvjetitelji, čuvari kulturne baštine, liječnici

Izložba

1859. – 2009. Dušobrižnici, prosvjetitelji, čuvari kulturne baštine, liječnici. Izložba u povodu 150. obljetnice osnivanja Franjevačkoga samostana na Gorici, polivalentna dvorana FMGG-a Livno, 29. V. 2009. – 6. IV. 2010.