Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Fra Matija Divković, Nauk krstjanski za narod slovinski – prigodna izložba u povodu 400. obljetnice tiskanja knjige

fra. Matija Divković
Tematska izložba

Organizator izložbe: FMGG Livno
Autor izložbe: Ružica Barišić
Mjesto održavanja: FMGG Livno, polivalentna dvorana, Gorička cesta b. b.
Vrijeme održavanja: 28. VI. – 12. X. 2011.
Opseg: više od 40 bibliografskih jedinica, 2 epigrafička ulomka, panoi
Vrsta: tematska izložba
Korisnici: sve kategorije korisnika


Tema: Osnove izložbe su hrvatska ćirilica i stvaralaštvo fra Matije Divkovića te ono što su o Divkoviću pisali drugi, s posebnim osvrtom na fundus Knjižnice Franjevačkoga samostana na Gorici i FMGG-a Livno. Hrvatska je ćirilica bila poslovno i službeno pismo franjevačkih samostana, dakle je pismo s dugom tradicijom u Bosni, a bila je poznata i običnomu puku, njome su se služili trgovci i obrtnici. Osim toga pismo je bilo poznato u Dalmaciji, posebno u Poljicama te u Dubrovniku. Stoga je Divkovićeva odluka za izbor pisma razumljiva jer su njegova djela tako mogla doprijeti do vjerničkoga puka komu su, među ostalim, i bila namijenjena. Po uzoru na Divkovića tijekom XVII. stoljeća i drugi bosanski franjevci pišu i tiskaju svoja djela hrvatskom ćirilicom (Matijević, Papić, Posilović, Margitić).

U ovoj su prigodi javnosti predstavljena dva srednjovjekovna bosanskohercegovačka kodeksa, doduše reprint izdanja, Hvalov zbornik i Novum Testamentum Bosniacum Marcianum. Ovaj je drugi u stručnim krugovima poznatiji kao Mletački zbornik. Rukopisi su pisani hrvatskom ćirilicom početkom XV. st. Iz fundusa arheološke zbirke FMGG-a predstavljena su tri, a izložena dva epigrafička spomenika pisana hrvatskom ćirilicom.

Od Divkovićevih djela predstavljeni su:

  • Nauk krstjanski (tzv. Veliki), 1611. u Veneciji (Mnetcie)
  • Sto čudesa aliti zlamenja Blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije, 1611.
  • Beside, tiskane 1704. ikavicom i
  • nekoliko primjeraka Nauka krstjanskog s mnozijemi stvari duhovnijemi, i vele bogoljubnijemi (tzv. Maloga nauka), tiskanih od do 1707. godine

  • Matija Divković, plakat
    Matija Divković, plakat