Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izbor radova s retrospektivne izložbe crteža Gabriela Jurkića Umjetnik – Crta – Posvećenje

Izložba

Izbor radova s retrospektivne izložbe crteža Gabriela Jurkića Umjetnik – Crta – Posvećenje, Javna ustanova „Dom Kulture Jajce“, Jajce 24. IV. – 27. IV. 2008. u okviru manifestacije Festival duhovne poezije i muzike „Plivske omahe“ bosanskohercegovačko višeglasje