Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba akademskog kipara Ilije Skočibušića

Izložba

Izložba akademskog kipara Ilije Skočibušića [27. 9. – 17. 10. 2012.]

[u povodu obilježavanja Dana općine Livno 28. rujna – plakat i pozivnicu s programom tiskala je Općina Livno]