Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba crteža Gabriela Jurkića: Umjetnik – Crta – Posvećenje

Izložba

Izložba crteža Gabriela Jurkića: Umjetnik – Crta – Posvećenje, Mala galerija sv. Ante na Bistriku, u organizaciji Matice hrvatske Sarajevo, Sarajevo, 15. – 28. X. 2008. u okviru Dana Matice hrvatske u Sarajevu 2008.