Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba crteža Gabriela Jurkića: Umjetnik – Crta – Posvećenje

Izložba

Izložba crteža Gabriela Jurkića: Umjetnik – Crta – Posvećenje, Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača, Umjetnička galerija Kraljice Katarine Kosače u Mostaru, Mostar, 8. – 20. VII. 2008., u okviru manifestacije Mostarski ljetni festival