Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba crteža Gabriela Jurkića: Umjetnik – Crta – Posvećenje

Izložba

Izložba crteža Gabriela Jurkića: Umjetnik – Crta – Posvećenje, Muzej Široki Brijeg – Franjevačka galerija Široki Brijeg, 28. IX. – 24. X. 2010.