Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba dječjih radova „Otvorene oči“

Izložba

Izložba dječjih radova „Otvorene oči“ te izložba fotografija livanjskih kulturnih, povijesnih, turističkih i prirodnih znamenitosti, polivalentna dvorana FMGG-a, Livno, 16. V. – 1. XI. 2008. u okviru europskoga projekta Maestro i u povodu međunarodnoga dana muzeja