Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba slika, crteža i grafika akademskoga slikara Ivice Šiške

Izložba

Izložba slika, crteža i grafika akademskoga slikara Ivice Šiške, polivalentna dvorana FMGG-a Livno, 22. IV. – 17. VI. 2010.