Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba slika Gabrijela Jurkića

Izložba

Izložba slika Gabrijela Jurkića, Muzej Široki Brijeg – Franjevačka galerija, Široki Brijeg, 24. V. – 18. VI. 2000.