Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Ivica Vlašić, Ljepota krajolika, bogatstvo doživljaja.

Likovna izložba

Organizator izložbe: Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno
Autori postava: Ivica Vlašić, Marija Marić Baković
Mjesto održavanja: Livno, FMGG, polivalentna dvorana
Vrijeme održavanja: 20. travnja 2017. – 20. svibnja 2017.
Opseg: 87 slika
Vrsta: likovna izložba
Korisnici: sve kategorije

Tema: Izložba je postavljena povodom 40 godina umjetničkog stvaralaštva, livanjskog slikara Ivice Vlašića. Akademiju likovnih umjetnosti diplomirao je u Sarajevu 1976. godine, a slikarstvo specijalizira 1981. godine kao stipendist poljske vlade u Varšavi na Akademiji lijepih umjetnosti. Izložba je presjek stvaralaštva ovog livanjskog slikara, neosporne slikarske vještine, čijemu je slikarskom opusu inspiracija bila slikovitost livanjskih krajolika, ljepota slobode divljih konja, bjelina livanjske zime ili vrelina primoštenskoga kamena.