Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba slika Marijana Krivića

Izložba

Izložba slika [Marijana Krivića] : od 15. srpnja do 31. kolovoza 2022. : Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno / Marijan Krivić, [Livno, Vlastita nakl.], 2022.