Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Izložba uskrsnih jaja

Izložba

Izložba uskrsnih jaja, Galerija Pastoralnog centra u Livnu, 29. III. – 13. IV. 2004.