Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Livanjsko polje – europsko prirodno blago

Izložba

„Livanjsko polje – europsko prirodno blago, izložba fotografija i karata, polivalentna dvorana FMGG-a, 25. IX. – prosinac 2008., u organizaciji Euronatur-a i Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica Livno