Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Međunarodna izložba Euharistijska čuda diljem svijeta

Izložba

Međunarodna izložba Euharistijska čuda diljem svijeta : [20. 4. 2023.] / osmislio i izradio blaženi Carlo Acutis, Livno, FMGG – Livno, 2023.