Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Prigodna izložba Dr. fra Mihovil Sučić

Izložba

Prigodna izložba Dr. fra Mihovil Sučić i predstavljanje zbornika Dr. fra Mihovil Sučić (1820-1865), liječnik i kirurg u povodu 140. obljetnice smrti, polivalentna dvorana FMGG-a 27. IX. 2008.