Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Promocija Cleune

Predstavljanje časopisa

Predstavljanje četvrtog broja muzejskog časopisa Cleuna, 20. 5. 2022., u 19 sati. (predstavljači doc. Prof. Dijana Pinjuh s FF Sveučilišta u Mostaru i dr. prof. Adnan Busuladžić s FF Univerziteta u Sarajevu.)