Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Tin Samaržija – Ekvilibrij

Izložba

Tin Samaržija Ekvilibrij, Četvrtak, 14. 3. 2024. u 18 sati. Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno. Izložba ostaje otvorena do 5. 4. 2024.