Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Umjetnik – Crta – Posvećenje

Izložba

Umjetnik – Crta – Posvećenje, izložba crteža Gabriela Jurkića, polivalentna dvorana FMGG-a, 18. V. – 30. IX. 2007.