Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Volio je čovjeka, prirodu i Livno

Izložba

Volio je čovjeka, prirodu i Livno – izložba u povodu 25. obljetnice smrti dr. fra Anđela Kaića, polivalentna dvorana FMGG Livno, 29. XI. 2008. – 8. IV. 2009.