Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Vukovar 1991

Izložba

Vukovar 1991 – izložba ratnih fotografija u Livnu 22. 11. (17-22h) i 23. 11. (10-16 h) i 24. 11. [2019.] (11-14 h) Damir Radnić i Viktorin Jurić Paša, FMGG – Livno, 2019.